Apartmani Katica

  • TV
  • Wi-Fi
  • AC
Aranžman uključuje:
  • Smeštaj na bazi odabranog broja noćenja u izabranom objektu u ½, 1/3 ili ¼ i višekrevetnim apartmanima,
  • Transfere od aerodroma ili autobuske stanice do apartmana i nazad,
  • Troškove organizacije
Aranžman ne uključuje:
  • Avio karte na liniji Beograd – Dubrovnik – Beograd, cena je podložna promeni i poznata na sam dan rezervacije, jer je u pitanju redovni let kompanije Air Serbia. Aktuelna cena avio karte sa svim taksama, kao i raspoloživost mesta na avionu dostavlja se isključivo na upit
  • Autobuski prevoz Beograd – Dubrovnik – Beograd
  • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje (nije obavezno, ali ga snažno preporučujemo, zbog izbegavanja visokih troškova),
  • Individualne troškove.
Organizator puta: Uz ovaj program važe opšti uslovi organizatora putovanja turističke agencije JGM, licenca OTP 187/2021 Kat. A. Fun travel je ovlašćeni subagent

PREVOZ

– sopstveni prevoz
– Avio prevoz direktnim letom Beograd – Dubrovnik – Beograd  (cena zavisi od vremena rezervacije i raspoloživosti mesta)

Dubrovnik letovanje

NAPOMENE:

– Putnici u smeštajne kapacitete ulaze posle 14:00 prvog dana boravka (po lokalnom vremenu), a iste napuštaju do 09:00 poslednjeg dana boravka (po lokalnom vremenu)

– Putnici koji dolaze/odlaze sopstvenim prevozom ne mogu da uđu u smeštajnu jedinicu prvog dana boravka posle 21:00, a smeštajnu jedinicu ne mogu da napuste pre 07:00 poslednjeg dana boravka

– U slučaju kasnog dolaska ili ranog odlaska putnik je dužan da o tome obavesti predstavnika agencije najmanje 1 dan unapred

Peškiri nisu obavezni sastavni deo posteljine svake smeštajne jedinice. Korišćenje klima uređaja nije obavezno uključeno u cenu aranžmana. Putnici se moraju pridržavati istaknutog kućnog reda u vili i kućnog reda dobijenog u agenciji uz vaučer

– U slučaju da putnik kupi zdravstveno osiguranje u agenciji dužni su da dostave podatke iz pasoša najkasnije 3 radna dana pre polaska na putovanje, u suprotnom agencija ne odgovara za neizdavanje polise

– Na putovanje mogu da idu putnici koji poseduju crveni biometrijski pasoš. O uslovima ulaska u zemlje EU (dokumenta, potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju i sl.) potrebno je informisati se na sajtu delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi / konzulatu zemlje u koju se putuje ili kroz koju se prolazi

– Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak na teritoriju EU

– Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze

– Organizator putovanja zadržava pravo mogućnosti izmene u programu putovanja (redosled i vreme pojedinih sadržaja u programu, vremena polazaka i sl.) u zavisnosti od objektivnih okolnosti (kašnjenje ili kvar prevoznog sredstva, radovi na putu, gužve u saobraćaju, štrajkovi, vremenske neprilike i sl.)

– Organizator putovanja tokom čitavog trajanja putovanja – aranžmana ne snosi odgovornost za eventualni gubitak, krađu ili nestanak: putnih isprava, dokumenata, novca, vrednih stvari, prtljaga. Putnici se mole da se brižljivo staraju o navedenim stvarima

– Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena u sudu ili opštini.

Promena posteljine, peškira i čišćenje apartmana je na 5 dana. Objekti nisu opremljeni higijenskim sredstvima

– Hrvatski standard za singl krevet je 185-200cm sa 75-90cm, za bračni krevet 185-200cm sa 120-155cm, za pomoćni ležaj 175-180cm sa 65-70cm

Kuhinje u svim apartmanima su opremljene najosnovnijim posuđem i priborom i pogodne su za pripremanje laganih obroka

– Jačina signala interneta, brzina i kvalitet protoka i povezivanja kao i stabilnost mreže zavisi isključivo od provajdera, tehničkih mogućnosti u samom letovalištu i regiji i drugih faktora

– Kao i u slučaju hotelskog, fotografije apartmantskog smeštaja predstavljaju jedan ili više tipova soba, a ne nužno sve tipove kojima objekat raspolaže.

Podeli: