Evia 2024

Program putovanja:

1 DAN:  Beograd
Okupljanje grupe u poslepodnevnim satima, čekiranje svih neophodnih stvari i početak sa žurkom upoznavanja u busu.. Noćna vožnja kroz Srbiju, Makedoniju i Grčku.

2-10. DAN: Evia
U jutarnjim satima stižemo u luku Glifa (u zavisnosti od situacije na graničnim prelazima i putevima). Ukrcavamo se na trajekt i vozimo do ostrva Evia. Transfer vožnja do Edipsosa i smeštaj u hotele.

Tokom boravka na Eviji biće organizovani svakodnevni fakultativni programi: dnevne i noćne žurke u diskotekama na otvorenom i noćnim klubovima. Pred zabave u samom Edipsosu, biće organizovana fakultativna poseta  Atini i brojnim ostrvima: Skiatos, Skopelos, Vulkanska ostvra i mnogobrojnim plažama na samom ostrvu.

11.DAN:  Evia
Napuštamo hotele i sobe. Slobodno vreme do podnevnih sati i krećemo ka luci Glifa. Vožnja preko Grčke uz usputne pauze za odmor, osveženje…

12.DAN:  Beograd
Nastavak putovanja preko Makedonije i Srbije i dolazak u Beograd u ranim satima (u zavisnosti od situacije na graničnim prelazima i putevima).

 • 9 noćenja u izabranom smeštaju
 • Prevoz na relaciji Beograd – Edipsos – Beograd turističkim autobusima
 • Prevoz tajektom:  Glifa – Evia  – Glifa
 • Usluge predstavnika agencije na destinaciji
 • Organizaciju putovanja u celini
 • Obavezno međunarodno putno i zdravstveno osiguranje
 • Fakultativne izlete na destinaciji
 • Mogućnost uplate polupansiona u hotelu  Galini, cena 90e za ceo period.
 • Doplate u odnosu na mesto ulaska putnika u autobus
 • Individualne troškove putnika
 • Boravišna taksa 1,5€ po danu po smeštajnoj jedinici
 • Troškovi promene već potvđenih rezevacija – 1000 rsd po promeni

DOPLATA za polazak iz NS je 10€. Polazak će biti realizovan za min 15 osoba.

UMANJENJE za polazak iz Niša, Leskovca ili Vranja je 7€.

UMANJENJE za sopstveni prevoz je 30€.

NAPOMENE: U slučaju da grupa putnika koji putuju zajedno polaze iz različitih mesta, agencija ne može garantovati da će prevoz biti obavljen istim prevoznim sredstvom i da će sedeti zajedno. U slučaju nedovoljnog broja putnika na prevozu, postoji mogućnost transfera drugim prevoznim sredstvom sa dela puta do (ili sa) destinacije. Maloletna lica, ukoliko putuju sa nekim drugim odgovornim licem ili profesorom, moraju imati saglasnost roditelja, overenu kod nadležnog organa. Moguće je navesti željeni raspored sedenja u prevoznom sredstvu ali agencija ne može da garantuje da će takav raspored i biti ostvaren u zavisnosti od objektivnih okolnosti. Organizator putovanja ne garantuje spratnost, pogled, broj smeštajne jedinice, ukoliko to nije predviđeno cenovnikom kao mogućnost doplate.

Postoji mogućnost da neki od sadržaja u okviru smeštaja trenutno nije u funkciji usled objektivnih okolnosti, na šta organizator ne može imati uticaja. Pomoćni ležajevi u gotovo svim smeštajima su sklopivog tipa drvene ili metalne konstrukcije ili fotelje na rasklapanje, manjih dimenzija, što može bitno pogoršati uslove smeštaja. U većini objekata se koristi sistem solarnih ploča za zagrevanje vode, što podrazumeva nešto nižu temperaturu tople vode, u odnosu na uobičajenu, kao i manji pritisak tople vode u određenim periodima dana, a u odnosu na kapacitet objekta. Po pravilu, voda iz vodovoda nije predviđena za piće, ali se smatra hemijski i bakteriološki ispravnom za sve druge potrebe. Opisi usluga sadržani u programima putovanja su verodostojni, a ne i opis usluga na web sajtovima, usmeno izrečeni opisi od prodajnog osoblja kao i od strane subagenata.

Podeli: