Budva-Ostrog-Cetinje Uskrs i 1.Maj

Program putovanja:

Prvi dan 23.04.2022. / 29.04.2022. BEOGRAD-CETINJE

Polazak iz Beograda oko 20:00h. Sastanak grupe pola sata ranije. Sledi putovanje preko Novog Pazara do graničnog prelaza. Ulazak u Crnu Goru. Nastavak putovanje do Cetinja sa pauzama.

 

Drugi dan 24.04.2022. / 30.04.2022. CETINJE-BUDVA

Dolazak u istorijsku prestonicu Cetinje u prepodnevnim satima. Zajednička šetnja kroz istoriju i događaje i priče o dinastiji Petrović Njegoš: Biljarda, nekadašnja rezidencija Njegoševa; Dvor Kralja Nikole, danas muzej koji čuva preko 10.000 retkih knjiga, kao i dva Oktoiha; Istorijski muzej u kome se nalazi čuvena ikona Bogorodica Filermosa za koju se veruje da je naslikao Sveti apostol Luka; Cetinjski manastir koji čuva ruku Svetog Jovana Krstitelja, česticu Časnog krsta i Oktoih iz 1494. godine, ali i mošti Svetog Petra Cetinjskog.
Nakon pauze u Cetinju, nastavak putovanja do Budve. Dolazak u Budvu, smeštaj i slobodno vreme. Noćenje.

 

Treći dan 25.04.2022. / 01.05.2022. BUDVA-KOTOR-PERAST-BUDVA

Doručak. Slobodan dan u Budvi ili odlazak na izlet do Kotora i Perasta (fakultativno). U Kotoru nas čeka lokalni vodič koji će nas upoznati sa tajnama ovog poznatog trgovačkog grada koji nas odmah vraća u srednji vek sa svojim uskim kamenim ulicama. Uživanje u ovom živopisnom gradu i njegovim 5km dugim bedemima starim 10 vekova. Videćemo Trg od Oružja, crkvu Sv Trifuna, Sat kulu, crkvu Svete Marije i mnoge druge građevine. Slobodno vreme za šetnju i uživanje na obali mora. Povratak u Budvu. Slobodno vreme. Noćenje.

 

Četvrti dan 26.04.2022. / 02.05.2022. BUDVA-OSTROG-ŽDREBAONIK-NIŠ

Doručak. Nako.n doručka, napuštanje hotela i polazak ka manastiru Ostrog. Dolazak u najčuveniju od svih svetinja koja se izdiže iznad Bjelopavlićke ravnice i priča o istorijskim prilikama i životu Svetog Vasilija Ostroškog (u Hercegovini ga zovu još i Tvrdoški) i nastanku ovog manastira, čudima koja se u njemu događaju i ljudima koji su neraskidivo vezani za ovaj manastir.
Slobodno vreme, a nakon toga kratka vožnja do manastira Ždrebaonik, koji je poznat po predanjima vezanim za Nemanjiće, ali i po tome što se ovde možda nalaze mošti Svetog Save, a zasigurno mošti drugog srpskog arhiepiskoga Arsenija Sremca. Nakon priče o ljudima i događajima i zajedničkim putovanjem kroz vekove i predanja, polazak za Niš. Noćna vožnja preko Novog Pazara sa usputnim stajanjima radi pauze i graničnih formalnosti…

 

Peti dan 27.04.2022. / 03.05.2022. Beograd

Dolazak u Beograd u  jutarnjim satima. Kraj Programa.

 •  U CENU JE URAČUNATO:
  • Prevoz autobusom ili minibusom visoke turističke klase na navedenoj relaciji;
  • Usluga na bazi 2 noćenja sa doručkom u objektu vila “Zec”;
  • Razgledanja po programu;
  • Troškovi organizacije i vođstvo puta.

   

U CENU NIJE URAČUNATO:

 • Ostali troškovi koji nisu predviđeni programom;
 • Obavezna doplata za izletničku taksu na Ostrogu i Ždrebaoniku na licu mesta – po 1€ po osobi;
 • Fakultativni izlet do Kotora i Perasta – 25€ rsd;
 • Ulaznice za muzeje na Cetinju – od 3€ do 5€ po objektu;
 • Putno zdravstveno osiguranje.

VAŽNA NAPOMENA: Cene izleta I ulaznica podložne su promenama u zavisnosti od odluke lokaliteta na kojima su obilasci predviđeni kao I od broja prijavljenih putnika za iste.

DOPLATE ZA POLAZAK IZ DRUGIH GRAGOVA:

 • Doplata za polazak iz Beograda (auto put Beograd – Niš) – 3.000 rsd (minimum 10 putnika)
 • Doplata za polazak iz Zaječara i Bora – 2.500 rsd (minimum 4 putnika)
 • Doplata za polazak iz Pirota i Leskovca – 2.000 rsd (minimum 3 putnika)

 

 • Fakultativni izlet do Kotora i Perasta – 25€ rsd;
 • Ulaznice za muzeje na Cetinju – od 3€ do 5€ po objektu;

 

NAPOMENE:

 • U slučaju nastupanja opravdanih razloga i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja iste ili veće kategorizacije.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Pasoši državljana Republike Srbije moraju imati rok važenja minimum 6 meseca od povratka u Srbiju.
 • Za ovo putovanje je obavezna lična karta ili pasoš. Za maloletna lica je potreban pasoš.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju zvanične promene na monetarnom tržištu, koja utiče na kalkulativne elemente, promeni cenu aranžmana.
 • Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih saržaja u program u zavisnosti od objektivnih okolnosti)
 • Svaka promena programa putovanja od strane putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencije ne predstavlja izmenu ugovorenog programa.
 • Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putno zdravstvenog osiguranja I Opštim Uslovima Putovanja organizatora.
 • Svi punici pre polaska na put moraju se upoznati sa propisanim pravilima ponašanja zemlje u koju putuju.
 • Za sve fakultative potreban je minimalni broj učesnika da bi se isti realizovali.
 • Raspored sedenja u autobusu pravi se po rasporedu prijave.
 • Predviđeni raspored privremenog zaustavljanja na svaka 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
 • Kod prevoza autobusom putnik može poneti 1 komad prtljaga po osobi, ukupne težine 20kg. U slučaju prekoračenja ukupne težine, prevoznik zadržava pravo naplate viška prtljaga 250,00 rsd po kilogramu, ukoliko ima mesta za dodatni.
Podeli: