Kušadasi Avio 2024

 • Kušadasi

Program putovanja:

1. dan: Beograd – Izmir – Kušadasi

Sastanak putnika na aerodromu “Nikola Tesla” tri sata pre poletanja aviona. Direktan let za Izmir (oko 120 minuta). Po dolasku, goste dočekuje predstavnik Organizatora putovanja. Transfer autobusom do odabranog hotela u Kušadasiju. Noćenje.

2-7. dan: Kušadasi

Tokom boravka u Kušadasiju biće organizovani svakodnevni fakultativni programi: dnevne i noćne žurke u diskotekama i plažnim barovima. Pored zabave u samom Kušadasiju, posetićemo fakultativno i Efes, Pamukale, kupati se u netaknutoj prirodi na plažama Nacionalni park, krstariti brodom uz zalazak sunca, uživati u aqua parku, kupovati u outlet centru i još mnogo toga. Biće ovo još jedno neverovatno putovanje koje ćete pamtiti do kraja života.

8. dan: Kušadasi – Izmir – Beograd

Napuštanje soba u ranim jutarnjim časovima. Slobodno vreme do transfera na aerodrom. Direktan let do Beograda. Dolazak u Beograd. Kraj programa.

 • 11 noćenja na bazi usluge iz tabele
 • Redovna avio linija na relaciji Beograd – Izmir – Beograd
 • Prtljag do 23 kg i ručni prtljag do 8 kg
 • Grupni transferi autobusom od aerodroma u Izmiru do izabranog hotela u Kušadasiju, u odlasku i povratku
 • Aerodromske takse za redovnu liniju u iznosu od 43.6 evra (25.6 evra ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla, 18 evra aerodrom Izmir). Plaćanje se vrši u agenciji. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, samim tim je i njihova promena dozvoljena do momenta polaska
 • Doplatu za gorivo – YQ taksu 10 evra po osobi. Iznos doplate za gorivo je podložan promeni do polaska na put. U slučaju povećanja putnik je dužan da izvrši doplatu pre započetog putovanja
 • Usluge predstavnika agencije na destinaciji
 • Organizaciju putovanja u celini
 • Obavezno međunarodno putno i zdravstveno osiguranje (ne uključuje rizik od Covid19). Osigurana suma 30 000 evra. Osiguranje se preporučuje za ulazak u inostrane zemlje, putnici sami snose odgovornost ako ne uzmu putno osiguranje ili na osnovu procene graničnih vlasti budu sprečeni da uđu na teritoriju Uplata u agenciji.
 • Fakultativne izlete na destinaciji i usluge koje nisu predviđene programom
 • Individualne troškove putnika
 • Troškovi promene već potvđenih rezevacija – 1000 rsd po promeni

UPOZORENJE: Potrebno je da vodite računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku, tako i u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče…) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih organa, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti. U slučaju eventualne štete koju putnik učini u smeštajnoj jedinici ili objektu dužan je nadoknaditi lično na licu mesta. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju štrajka graničnih vlasti ili trajekt kompanija, blokade na putevima i drugih nepredviđenih okolnosti na koje organizator putovanja ne može uticati, organizator zadržava pravo promene rute putovanja kao i izmene redosleda sadržaja u programu.

NAPOMENE: U slučaju da grupa putnika koji putuju zajedno polaze iz različitih mesta, agencija ne može garantovati da će prevoz biti obavljen istim prevoznim sredstvom i da će sedeti zajedno. U slučaju nedovoljnog broja putnika na prevozu, postoji mogućnost transfera drugim prevoznim sredstvom sa dela puta do (ili sa) destinacije. Maloletna lica, ukoliko putuju sa nekim drugim odgovornim licem ili profesorom, moraju imati saglasnost roditelja, overenu kod nadležnog organa. Moguće je navesti željeni raspored sedenja u prevoznom sredstvu ali agencija ne može da garantuje da će takav raspored i biti ostvaren u zavisnosti od objektivnih okolnosti. Organizator putovanja ne garantuje spratnost, pogled, broj smeštajne jedinice, ukoliko to nije predviđeno cenovnikom kao mogućnost doplate.

 

Postoji mogućnost da neki od sadržaja u okviru smeštaja trenutno nije u funkciji usled objektivnih okolnosti, na šta organizator ne može imati uticaja. Pomoćni ležajevi u gotovo svim smeštajima su sklopivog tipa drvene ili metalne konstrukcije ili fotelje na rasklapanje, manjih dimenzija, što može bitno pogoršati uslove smeštaja. U većini objekata se koristi sistem solarnih ploča za zagrevanje vode, što podrazumeva nešto nižu temperaturu tople vode, u odnosu na uobičajenu, kao i manji pritisak tople vode u određenim periodima dana, a u odnosu na kapacitet objekta. Po pravilu, voda iz vodovoda nije predviđena za piće, ali se smatra hemijski i bakteriološki ispravnom za sve druge potrebe. Opisi usluga sadržani u programima putovanja su verodostojni, a ne i opis usluga na web sajtovima, usmeno izrečeni opisi od prodajnog osoblja kao i od strane subagenata.

Podeli: