Izrael i Jordan

Program putovanja:

Stare civilizacije

SVETA ZEMLJA I MISTIČNI JORDAN

 

1. dan (10.oktobar 2023.) BEOGRAD – TEL AVIV – VITLAJEM. Sastanak grupe kod INFO PULTA, pored šaltera za check in na aerodromu“NikolaTesla” u 12.30 sati. Poletanje aviona za Tel Aviv u 13.30 (JU 812). Sletanje aviona u Tel Aviv u 17.20 sati po lokalnom vremenu. Odlazak za Vitlajem. Smeštaju hotel. Večera. Noćenje.

2. dan (11.oktobar 2023.) VITLAJEM – JERUSALIM – VITLAJEM. Doručak. Poseta i obilazak grčkog pravoslavnog hrama posvećeonogRođenjuGospoda Isusa Hrista u Vitlajemu, najstarija očuvana hrišćanska crkva u kojoj se nalazi Pećina Hristovog Rođenja, Hrama sv. Katarine – katoličkacrkvakojaobeležava mesto Rođenja Isusa Hrista. Polje pastira i hram koji obeležava prvu objavu Rođenja. Polazak autobusom za Jerusalim. Razgledanje, gradakoji jesmešten na Judejskim brdima i star preko 4.000 godina. Osvajali su ga i razarali Egipćani, Vavilonci, Grci, Rimljani, Persijanci, muslimani, hrišćani, mameluci,Turci… Jerusalim, se sastoji od modernog dela i starog grada koji je opasan zidinama u koji je moguće ući kroz jednu od osam kapija, a podijeljenjenačetirinejednaka dela: muslimansku čevrt, hrišćansku četvrt, jermensku i jevrejsku četvrt. Jevreji grad zovu Jerušalajim ili “grad mira”, hrišćani ga nazivajuJerusalim,a muslimani Al Kuds ili Sveti grad. Celodnevno razgledanje Jerusalima od Maslinske Gore, Crkve Pater Nostre (Crkva Očenaša) – ukoliko je otvorenazaposete,koja ima i Očenaš na srpskom jeziku. To je jedino mesto gde se danas može videti reč Srbija u Svetom mestu za hrišćanstvo, veličanstven poglednaduhovnumetropolu sveta, upoznajemo strukturu kvartova Starog grada, prostorni položaj lokaliteta koji ćemo obići, Kedron dolinu i drevnu jevrejskunekropolu.Nastavljamo razgledanje ulicom Cveti, (poslednji Gospodnji ulazak u Jerusalim), Dominus Flevit (mesto oplakivanja Jerusalima), pored ruskog manastiraMarijeMagdalene čije zlatne kupole krunišu Getsiman. Silazimo do Getsimanskog Vrta i obilazimo: crkvu Agonije, mesto Hristove molitve, Judinog poljupcai hapšenja.Te pored Crkve Sv. Stefana arhiđakona, prvomučenika Jesejeve doline posetićemo crkvu Bogorodičinog Uspenja, grobnog mesto presveteBogorodice.Nastavak obilaska Jerusalima: Brdo Cion: obilazak Sobe na spratu, mestu Tajne Večere, Davidov grob, crkve Bogorodičinog Usnuća – ukoliko jeotvorenazaposete. Kretanje kroz jevrejsku četvrt. Kretanje ulicom Via Cardo, najstarijom ulicom grada. Izlazak na prostor Zapadnog zida, Zida Plača, najvećejevrejskesvetinje, podno Hramovnog Brega. Via Dolorosa, Stradalni put Gospoda Isusa Hrista sa usputnim stanicama: Simeon iz Kirineje, Veronikin ubrus, drugi Hristovpad. Nastavak kretanja kroz hrišćansku četvrt. Obilazak najveće Hrišćanske svetinje:Crkve Hristovog groba i Vaskrsenja, kompleksa hramovai kapelakojiuključuju Golgotu – mesto raspeća, Kamen pomazanja, grobno mesto Gospoda Isusa Hrista – mesto Vaskrsenja. Povratak u hotel. Večera. Noćenje.

3. dan (12.oktobar 2023.) VITLAJEM / JERUSALIM /. Doručak. Slobodno vreme za individualno razgledanje ili fakultativni izlet za Jerusalim. Povrataku hotel. Večera. Noćenje.

4. dan (13.oktobar 2023.) VITLAJEM– CEZAREA – HAIFA – NAZARET. Doručak. Odlazak do Cezareje, obilazak nekada najveće lukeMediteranaipunih šest vekova glavnog grada rimske provincije Judeje koji je osnovao car Irod dajući mu to ime da izrazi lojalnost rimskom imperatoru CezaruAugustu.Odstare Cezareja je ostao rimski teatar, hipodrom, Cardo koji govore o veličini i bogatstvu grada koje je bilo sedište guvernera u kojoj je stolovao i PontijePilat.IzCezareje je apostol Pavle odveden u Rim da bi mu se sudilo i odavde je godine 66. nove ere buknula pobuna Jevreja protiv Rimljana posle kojesuuništeniJerusalim i drugi hram. Nastavak puta do Haife grada koji je izgrdjen na obroncima planine Karmel, istorija naselja obuhvata više od 3000 godina. Haifa, danasnajpoznatija luka Izraela i jedan je od najlepših gradova u zemlji, a prepoznaje se po predivnim Bahajskim vrtovima sa zlatnom kupolomhrama koji sepružajuudužini od jednog kilometra. Nastavak puta do Nazareta . Smeštaj u hotel. Večera. Noćenje.

5. dan (14.oktobar 2023.) NAZARET – JERDENIT – GORA BLAŽENSTVA – KAPERNAUM – NAZARET. Doručak. Razgledanjejednogodnajznačajnijih mesta koja se spominju u Bibliji je zasigurno Nazaret. Reč je o gradiću Isusovog odrastanja i mestu prema kojemje dobioime–Isus Nazarećanin. Iako današnji Nazaret nema mnogo sličnosti s onim biblijskim, u njemu se nalazi mnoštvo, za hrišćane, posebnih mesta. Pravoslavni hramArhanđela Gavrila, podignut na mestu Marijinog Izvora. Katedralni hram Blagovesti, veličanstvene i grandiozne arhitekture. Crkva pravednog Josifa. OdlazakzaJardenit izvorište reke Jordan iz jezera, mesto koje danas prepoznajemo kao mesto Kršetenja. Odlazak na Goru Blaženstva, poznata po „propovedi nagori“sakoje puca pogled na Tabhu i Kapernaum, mesta u kojima je Hristos dugo boravio i činio čuda. Hram Blaženstva je izgrađen 1937 godinei kupolajeosmougaona i simbolizuje 8 blaženstva. Odlazak za Kapernaum. Obilazak arheološkog lokaliteta grada u kome je Hristos živeo, propovedao, isceljivao: Petrovakuća, Bela sinagoga. Povratak u hotel. Večera. Noćenje.

6. dan (15.oktobar 2023.) NAZARET – AJLOUN – DJERAS – AMAN. Doručak. Odlazak za Jordan, prelazak granice. Nastavak putovanja. PosetaTVRĐAVI – AJLON – koju je sagradio 1184 Izz ad-din Usama bin Munqidh, Saladinov general koji je porazio Krstaše 1187 godine. Ovo je izuzetanprimerIslamske arhitekture, i zbog svoje izvanredne pozicije čuvao je puteve između južnog Jordana i Sirije. Nastavak putovanja za JERASH – najboljeočuvani gradrimskog carstva. Grad je doživeo zlatno doba pod Rimskom upravom i danas je najbolje očuvan grad Rimske provincije. Vekovima je bio sakrivenupesku,prenego što je počelo iskopavanje koje je otkrilo izuzetan primer Rimske provincijske, urbane arhitekture srednjeg istoka: popločane ulice sakolonadama,pozorište, prostrani trgovi, kupatila, fontane. Ispod Grčko-rimske spoljašnosti, grad takođe čuva finu mešavinu istoka i zapada: Grčko-rimskumediteranskubazu i tradiciju arapskog orijenta. Nastavak putovanja za AMAN grad koji se prostire na 19 brda. Danas je to moderan grad od 1.5 mil. stanovnika, anekadajebio prestonica Jordanskog Hashemit kraljevstva. U bronzano doba bio je poznat po nazivom Rabbath-Ammon, a kasnije kao Filadelfija. Nudi različiteistorijskelokalitete iz Neolitskog, Helenističkom, Rimskog i Islamskog perioda. Lokalitet koji je poznat kao citadela uključuje mnoge građevine, kao što je Herkulovhram,Omajad palata i Vizantijska crkva. U dnu citadele nalazi se Rimsko pozorište sa 6.000 sedišta, koje se i dan danas koristi za neke kulturnedogađaje.Trimuzeja nude uvid u istoriju i kulturu Jordana, a to su Arheološki muzej, muzej folklora i muzej narodnih običaja. Smeštaj u hotel. Noćenje.

7. dan (16.oktobar 2023.) AMAN – MADABA – PLANINA NEBO – KARAK – PETRA. Doručak. Odlazak do Madabe “grada mozaika“, čuvenogpospektakularnim Vizantijskim i Umajadskim mozaicima, gde se nalazi mapa Jerusalima i Svete zemlje (6.vek). Sastavljen je od 2 miliona delovaobojenogkamena. Bukvalno, stotine drugih mozaika (od 5 do 7 veka) nalazi se u crkvama i kućama Madabe. Nastavak putovanja autobusomdo planine Neboodaklesepruža pogled na Svetu zemlju i gde je po predanjima umro Mojsije. Nastavak putovanja. DVORCI KRSTAŠA-kraljevski put prepun je ostatakaiz krstaškogperioda. Najznačajnija tvrđava je Karak. Fascinantni primeri arhitekture i vojne tradicije tog vremena. Karak- sam zamak je pre upečatljiv nego lepi prestavljaprimer krstaškog vojnog arhitektonskog genija. Zamak je uvećan novim zapadnim krilom koji su dodali Ajubidi i Mameluci. Nastavak putovanja. PodolaskuuPetru smeštaj u hotel. Noćenje.

8. dan (17.oktobar 2023.) PETRA. Doručak. Obilazak Petre. PETRA spada u jedno od najpoznatijih turistička atrakcija. Zaostavština je Nabatinjana, narodakoji se naselio u južnom Jordanu pre više od 2000 godina. Danas je na listi Unesko kulturne baštine i privlači putnike iz svih delova sveta. Najpoznatijispomenik u Petri je riznica koja se odjednom pojavljuje na kraju Siq-a (1 km duga ulica oivičena zidovima visokim 200m). U njoj se nalaze stotinegradjevina:hramovi, kupatila, ulica sa konoladama i otvoreno pozorište sa 3000 sedišta, gigantski manastir iz prvog veka i moderan arheološki muzej. Povratakuhotel.Noćenje.

9. dan (18.oktobar 2023.) PETRA /WADI RUM/ – VITLAJEM. Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni izled za Wadi Rum poznat i kao Dolinameseca,to je područje različitih pustinjskih predela sa lepezom uskih klanaca, prirodnih lukova, vrtoglavih litica, klizišta i pećina. Posetioce očaravajuvisokeplaninepeščara koje se uzdižu do 1500 metara visine. Petroglifi, natpisi i arheološki ostaci pronađeni na ovom području svedoče o 12.000 godina ljudskenaseljenostii međudelovanju sa prirodom. Posebno je vredno njegovih 25.000 rezbarija i 20.000 natpisa u stenama zahvaljujući kojima se može pratiti evolucijaljudskemisli i rani razvoj pisma. Beduini, meštani Wadia Ruma, žive ovde već hiljadama godina. Tradicionalno nomadsko pleme, beduini su izvorno bili stočari koji suse selili od lokacije do lokacije kroz pustinju. Mnogi od njih i dalje vode nomadski način života. Wadi Rum upisan na UNESCO-v popis mesta svetskebaštine.Odlazak za Vitlajem, Smeštaj u hotel. Večera.

Noćenje. 10.dan (19.oktobar 2023.) VITLAJEM – TEL AVIV – BEOGRAD. Doručak. Odlazak za Tel Aviv. Panoramsko razgledanje grada koji jeosnovannarubovima drevnog lučkog grada Jafa, i predstavlja jedan od najstarijih gradova na svetu, a pretpostavlja se da je star 4000 godina. Tel Aviv i Jafasu1950godine spojeni u jednu upravnu jedinicu.Let za Beograd u 19.00 (JU 813). Dolazak u Beograd u 21.00 sati.

 • avionske i aerodromske takse u Beogradu i Tel Avivu(na dan objavljivanja programa i koje su podložne promenama),
 • avionski prevoz na relaciji Beograd-Tel Aviv-Beograd,
 • transferi prema programu putovanja,
 • smeštaj uhotelu kategorije tri zvezdice u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem na bazi polupansiona (samousluživanje) u Izraelu i na bazi noćenjasa doručkom (samousluživanje) u Jordanu,
 • razgledanje gradova prema programu putovanja i troškovi organizovanja putovanja.
 • medjunarodno putno zdravstveno osiguranje,
 • troškovi Antigenskog ili Pcr testa za ulazak i izlazak iz zemlje ukoliko bude bio potreban,
 • napojnice za lokalne vodiče i vozače (oko 80 evra po osobi),
 • medjugranični prevoz i takse za prelazak Izraelsko-Jordanskegranice(oko 45 evra po osobi),
 • ulaznice za lokalitete i angažovanje lokalnog vodiča u Jordanu i Izraelu (oko 180 €)
 • fakultativni izleti
 • Postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnoj sobi uz doplatu od 315 eur
 • Celodnevni izlet autobusom “Jerusalim”. Cena – 35 eura. (U cenu je uključeno: prevoz autobusom ili mini busom na relaciji hotel–Jerusalim-hotel, uslugevodiča).
 • Celodnevni izlet autobusom “Wadi Rum”. Cena – 65 eura. (U cenu je uključeno: prevoz autobusom ili mini busom na relaciji hotel–Wadi Rum-hotel, usluge vodiča)
  Za realizaciju ovog izleta potrebno je najmanje 20 prijavljenih učesnika. (U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika izleti bi mogli da budu izvedeni uz korigovanje cene)
Podeli: