Jedan od najlepših gradova Evrope, koji je u jedno grad bogate kulturne baštine sa dugom istorijom i tradicijom, jeste prelepi ruski grad Sankt Peterburg. U ovom gradu postoji 250 muzeja i više od 4.000 zaštićenih spomenika kulture.Kao drugi po veličini grad u Rusiji, Sankt Peterburg je važan politički, privredni i kulturni centar Rusije. Smešten je u severozapadnoj Rusiji kao administrativni centar Lenjingradske oblasti, na ušću reke Neve u Finski zaliv zbog čega je značajan trgovački centar. Iako grad neverovatnog duha, istorije i kulture, nije u pitanju stari grad. Sankt Peterburg je osnovao Petar Veliki 1703. godine i nazvao ga je po sebi. Ime grada je promenjeno 1918. u Petrograd. Posle Lenjinove smrti, grad je nosio naziv Lenjingrad da bi rukovodstvo petrogradske komunističke partije donelo odluku o promeni naziva grada.